Infolinia: + 48 512 226 481

fb icon yt icon
pl en

Przewodnicy

Michał Zatorski

przewodnik górski, pilot wycieczek

Uprawnienia przewodnika  beskidzkiego górskiego kl. III na obszar Beskidów Wschodnich (nr leg. 0459/07); Przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr leg. 06/2012); Przewodnik Magurskiego Parku Narodowego ( nr leg. 33/2013); Pilot wycieczek turystycznych (nr leg. 2755/07); Instruktor narciarstwa zjazdowego (AWF Kraków, nr leg. 234/2013); Taternik jaskiniowy (PZA nr leg. 1133), członek PTTK od 2002 roku (nr leg. 111131) i Przodownik turystyki górskiej KTG PTTK (nr leg. 7742).

Z wykształcenia geograf, nauczyciel, naukowo zajmujący się geomorfologią strukturalną, geoochroną, geoturystyką i waloryzacją środowiska abiotycznego. Jako przewodnik i pilot prowadzi wycieczki po wszystkich krajach regionu karpackiego i bałkańskiego. Organizuje również wycieczki tematyczne z zakresu przyrody nieożywionej (geologia, rzeźba, hydrologia, gleby, morfogeneza jaskiń i skałek, procesy stokowe, obszary poeksploatacyjne) lub różnorodności kulturowej Karpat (mniejszości narodowe i etniczne).